0

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

ทำงานชาร์ป Culinary

Work Sharp Culinary ใช้เทคโนโลยีการลับคมเดียวกับผู้ผลิตมีดในการออกแบบเคาน์เตอร์ที่สะดวกสบาย

ด้วยนวัตกรรมการลับคมที่ประสบความสำเร็จมานานกว่า 40 ปีและมีดกบเหลามีดมากกว่าหนึ่งล้านเครื่องขายทั่วโลก

การจัดส่งที่มีการติดตามอย่างรวดเร็ว รับประกันของผู้ผลิตและรับประกัน ธุรกิจของครอบครัว

x